Образ Яреми (за поемою Т. Шевченка “Гайдамаки”)

Loading...

Твір на тему "Образ Яреми (за поемою Т. Шевченка “Гайдамаки”)" ← Твори з української літератури

I. Захоплення Т. Шевченка героïчними подвигами повстанцiв.
II. Образ Яреми Галайди, яскравого представника повсталих.
1. Соцiальне становище героя. (Наймит, сирота, у якого нема рiднi. Ярема

Ї безбатченко, вiн не має навiть прiзвища. Щоб записати в реєстр, Залiзняк
пропонує назвати його то Голим, то Бiдою, а потiм зупиняється на прiзвищi Галайда,
що означає бездомний, бродяга. Усi три прiзвища характеризують соцiальний стан
Яреми.)
2. Рабська покiрнiсть Яреми-наймита. (Покiрно виконує накази корчмаря, не звертає
уваги на образи та лайку.)
3. Щирiсть та глибина кохання.
4. Незвичайна хоробрiсть Яреми-месника. (Кривда, якоï зазнав Ярема,
потроïла його сили й ненависть до ворогiв. Та штовхають його до дiï не
особистi, а нацiональнi iнтереси. Ярема мститься за весь украïнський народ.
Вiн мрiє завдати панам такоï муки, щоб аж пекло затряслося.)

5. Вiдданiсть Яреми боротьбi проти ненависного ворога.
III. Ярема
Ї узагальнений образ рядового гайдамаки. (Галайда
Ї не iсторичний, а узагальнений образ учасника Колiïвщини. Вiн мужнiй,
смiливий, вiдданий народовi, сильний i вiдважний. Ярема знаходить свою долю в
таборi повстанцiв. Саме таким, як вiн, належить майбутнє. Недарма iз головних
героïв-повстанцiв автор залишає живим саме Ярему.)


Твір на тему: Образ Яреми (за поемою Т. Шевченка “Гайдамаки”)